Γονείς & Ενήλικες

Σε ποιον απευθύνεται

Γονείς & Ενήλικες

Σε ποιον απευθύνεται

Parents
Η οικογένεια είναι ο σημαντικότερος θεσμός στην ελληνική κουλτούρα και συχνά παρουσιάζει δυσκολίες τις οποίες οφείλουμε να ξεπερνάμε με έξυπνο και λειτουργικό τρόπο. Η Στέγη του Αριστοτέλη απευθύνεται σε γονείς, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σχέση που έχουν αναπτύξει με το παιδί τους. Μέσω της οικογένειας κάθε άτομο καλύπτει τις πρωταρχικές συναισθηματικές και κοινωνικές του ανάγκες διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα του. Ανάλογα με την ηλικία των μελών της οικογένειας οι ανάγκες αυτές ποικίλουν. 

Οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές με υγιή τρόπο και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Καλούνται να είναι το στήριγμα και το πρότυπο για τα παιδιά τους. Η Στέγη του Αριστοτέλη έρχεται να βοηθήσει σε αυτό μέσω της συμβουλευτικής των γονέων. Προτείνει στους γονείς τεχνικές και πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη λειτουργικών και εποικοδομητικών σχέσεων με τα παιδιά τους. Η ανάπτυξη μιας υγειούς σχέσης ανάμεσα στον γονιό και το παιδί του αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Στέγης του Αριστοτέλη, γιατί η σχέση αυτή είναι ίσως το σημαντικότερο δομικό συστατικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον ελληνισμό διεθνώς. 

Επιπλέον, μέσω εξειδικευμένων διαλέξεων για ενηλίκους δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουμε τους ορίζοντες και τις γνώσεις μας με τις τελευταίες εξελίξεις από τη διεθνή βιβλιογραφία σε ποικίλους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η συγγραφή συγγραμμάτων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η στρατηγική, το σκάκι, η ανατομία, ο προγραμματισμός, η ρητορεία, η πολιτική, η ρομποτική, κ.α.