Εφήβους 15 - 18 ετών

Σε ποιον απευθύνεται

Εφήβους 15 - 18 ετών

Σε ποιον απευθύνεται

Efivoi 15 18
Η Στέγη του Αριστοτέλη στοχεύει στην εξέλιξη των εφήβων ηλικίας 15 έως 18 ετών. Αυτή η ηλικιακή περίοδος των εφήβων ονομάζεται ύστερη εφηβεία. Κατά την ύστερη εφηβεία, οι μεγάλες συγκρούσεις και αντιδράσεις έχουν καταλαγιάσει. Ωστόσο, δεν είναι απούσες. Οι έφηβοι 15 - 18 είναι ισχυρογνώμονες και δεν επιτρέπουν στους γονείς τους να τους επηρεάσουν. Οι σωματικές αλλαγές μπορεί να μην έχουν σταματήσει και αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν αμήχανα με το σώμα τους. 

Επίσης, οι έφηβοι έχουν αμφιβολίες για την αυτοεικόνα τους και τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο. Η ολοκλήρωση της εφηβείας, η αναμονή της ενηλικίωσης, το μη αναμενόμενο μέλλον και η ανεξαρτητοποίηση θεωρούνται παράγοντες άγχους και αβεβαιότητας. Αυτές τις αλλαγές καλείται, η Στέγη του Αριστοτέλη, να αναγνωρίσει και να κατευθύνει προς την πρόοδο και τη δημιουργία, μέσω των πλέον σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων.