Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών

Χαρισματικά & Ταλαντούχα παιδιά

Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών είναι τα ακόλουθα: 

 • Η ασύγχρονη ανάπτυξη. Οι γνωστικές τους ικανότητες δε συμβαδίζουν με τις συναισθηματικές τους. 
 • Ενώ οι συναισθηματικές τους ανάγκες συμβαδίζουν με την ηλικία τους, διακρίνονται από μεγαλύτερη σταθερότητα.
 • Κατά κανόνα, μιλούν νωρίς και η γλωσσική τους ικανότητα εξελίσσεται γρήγορα και σύνθετα. Αντίθετα, η κινητική τους εξέλιξη είναι η συνήθης και δε συσχετίζεται με την χαρισματικότητα. 
 • Μαθαίνουν να διαβάζουν μόνα τους και κατανοούν αυτό που διαβάζουν πολύ πριν πάνε στο σχολείο.
 • Κάνουν πολύπλοκους συλλογισμούς και κατανοούν αφηρημένες έννοιες.
 • Έχουν εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη μνήμη και όχι επαναληπτική μνήμη, δηλαδή, να μετράνε μηχανικά αριθμούς ή να λένε απ’ έξω την αλφάβητο.
 • Έχουν αυξημένη την αίσθηση του χιούμορ.
 • Τους αρέσει να επιλύουν προβλήματα, αλλά και να θέτουν νέα.
 • Παιδιά ανήσυχα ή υπερκινητικά (π.χ. δεν μπορούν να καθίσουν στην τάξη ήσυχα για πάνω από 15 λεπτά), 
 • Παιδιά ανυπάκουα που διαφωνούν αιτιολογημένα με τη νόρμα (π.χ. δε συμφωνεί να γράφει στο τετράδιο, αλλά να σημειώνει επάνω σε χαρτοπετσέτες από το κυλικείο, γιατί διπλώνουν καλύτερα στη μέση και μπαίνουν ευκολότερα στην τσέπη), 
 • Παιδιά που δεν απαντούν το προφανές σε απλές ερωτήσεις (π.χ. Ερώτηση: Τι χρώμα έχει ο ουρανός; Απάντηση: Αφού το φοράς και ξέρεις, γιατί ρωτάς;), 
 • Παιδιά που αντιλαμβάνονται διαφορετικά από τον μέσο όρο (π.χ. Ερώτηση: Αγαπάς τη δασκάλα σου; Απάντηση: Γιατί, σε αγαπάει η δασκάλα μου;).