Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Η επιστήμη της συμβουλευτικής και ιδιαίτερα της Συμβουλευτικής Γονέων, είναι εκείνη η οποία βοηθά και εκπαιδεύει τους γονείς με συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές, προκειμένου να διεκπεραιώσουν επάξια το δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών τους. Η ανατροφή ενός παιδιού είναι πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη αποστολή του ανθρώπου, για την οποία χρειάζεται προετοιμασία, σωστή πληροφόρηση και υποστήριξη.

Σκοπός της Συμβουλευτικής Γονέων είναι η υποστήριξη των γονέων στον δύσκολο ρόλο τους και η ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών.

Πιο συγκεκριμένα:
α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας, η οποία αποτελεί μοναδική γωνιά σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και καλλιέργειας κάθε ιδανικού,
β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και ενήλικων ατόμων μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας, δια μέσου των δεδομένων και της τεχνικής της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Με άλλα λόγια, πώς μπορούν οι γονείς και οι κηδεμόνες να γίνουν ακόμα καλύτεροι στον γονεϊκό τους ρόλο. Η Συμβουλευτική Γονέων  στοχεύει κυρίως στην ΠΡΟΛΗΨΗ.

Η Συμβουλευτική Γονέων η οποία εξελίχθηκε σε ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας, μειώνει τα περιθώρια λαθών που γίνονται από τους γονείς προς τα παιδιά τους, είτε από άγνοια, είτε από κακούς χειρισμούς.