Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας

Δυσλεξία

Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας

Δυσκολίες στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.

  • Σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία.
  • Αργοπορία στη μάθηση της ανάγνωσης.
  • Δυσκολίες στα μαθηματικά, ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων και μορφών, όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού.
  • Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και στην οργάνωση. 
  • Δυσκολίες στην παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και αλληλουχίας δρωμένων.
  • Προβλήματα στην ανάγνωση γραπτών κειμένων. 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ