Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης

Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα στη μάθηση αλλά και σε άλλους τομείς. Αναπτύσσονται κανονικά και τυπικά με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα στάδια. Για παράδειγμα, ένα παιδί να έχει μιλήσει όταν φτάσει στο πρώτο έτος της ηλικίας του. Αν δεν έχει μιλήσει μέχρι τότε, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανάπτυξη του λόγου του και πρέπει να επισκεφθεί έναν ειδικό. 

Όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αποτελούν τον μέσο όρο του πληθυσμού, καθώς υπερισχύουν αριθμητικά. Περνούν από όλα τα καθορισμένα και συγκεκριμένα στάδια της αναπτυξιακής τους πορείας με τον ίδιο ή διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τα καταφέρνουν αρκετά καλά στα μαθήματα, αλλά δεν είναι χαρισματικά ή ταλαντούχα (με την ακριβή έννοια του όρου). 

Ωστόσο, μέσω της κατάλληλης εξάσκησης τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να βελτιωθούν σε αρκετούς τομείς. Είτε σε τομείς που παρουσιάζουν δυσκολίες, είτε σε τομείς που τα καταφέρνουν αλλά θέλουν να πετύχουν κάτι παραπάνω. Η εξέλιξη και η βελτίωση στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι θέμα καθαρά περιβαλλοντικό και όχι έμφυτο.