Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) & Ηγεσία (Leadership)

Τα Οφέλη

Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) & Ηγεσία (Leadership)

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί τον πυρήνα λειτουργικότητας του ατόμου σε ποικίλους τομείς. Σημαντικό ρόλο στην ηγεσία έχει η συναισθηματική νοημοσύνη. Η ηγεσία είναι ένας τομέας της κοινωνικής δραστηριότητας ο οποίος στελεχώνεται από άτομα με αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη.

Η Στέγη του Αριστοτέλη αποσκοπεί στη δημιουργία ηγετών. Παρέχει μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων δομικά διανοητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας ηγέτης, όπως η ικανότητα στην επικοινωνία, ο χειρισμός διαφορετικών ανθρώπων, η δημιουργία και η ικανότητα διάχυσης οράματος, καθώς και πολλές άλλες δεξιότητες που μετουσιώνονται σε δημιουργικές δράσεις κάτω από την ομπρέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης μας. 

Το άτομο το οποίο δεν διαχειρίζεται καλά τα συναισθήματά του, μάλλον έχει ελάχιστη ή και καμία επίγνωσή τους. Αν τα συναισθήματα αυτά είναι ανεξέλεγκτα, τότε θα αντιμετωπίσει σίγουρα προβλήματα στη διαχείριση των σχέσεων του με τους άλλους. Κι αυτό θα συμβεί, γιατί αν δεν είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε τα δικά μας συναισθήματα (αυτεπίγνωση), τότε αδυνατούμε να κατανοήσουμε και τα συναισθήματα των άλλων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια αποτυχημένη κοινωνική δραστηριότητα. 
Η ηγεσία έχει να κάνει με το όραμα, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την πρόκληση και τη διαχείριση της προόδου. 

Η Στέγη του Αριστοτέλη θέλει να εξελίξει την έμφυτη τάση για ηγεσία σε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, δημιουργώντας ηγέτες με αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες, αναπτυγμένη αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, ενθουσιασμό, διορατικότητα, προσαρμοστικότητα, ενσυναίσθηση (μπαίνω στη θέση του άλλου), ψυχικά αποθέματα, δημιουργική σκέψη και αστείρευτη ροπή προς τη συνεχή αναζήτηση της γνώσης.