Βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ)

Τα Οφέλη

Βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ)

Θεμελιώδη στρατηγικό στόχο της Στέγης του Αριστοτέλη αποτελεί η βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) παιδιών και ενηλίκων. Η βελτίωση αυτή συνεπάγεται ότι τα άτομα με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη αναγνωρίζουν και εκφράζουν με καταλληλότερο τρόπο τα συναισθήματά τους. Επίσης, διαθέτουν την ικανότητα να εκφράζουν ολοκληρωμένα τα συναισθήματά τους στους άλλους, και παράλληλα να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των συνομιλητών τους, επιδεικνύοντας υψηλά επίπεδα  ενσυναίσθησης.

Η Στέγη του Αριστοτέλη μέσα από το πρόγραμμα σπουδών που παρέχει σκοπεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που βοηθούν τα άτομα να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τα αρνητικά συναισθήματα τους και να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις πριν γίνουν άλυτα προβλήματα. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει τρομακτική επίδραση στην ανθρώπινη ευτυχία και ικανοποίηση. Συνδέεται άμεσα με την αίσθηση ευεξίας.

Η Στέγη του Αριστοτέλη στοχεύει κάθε άτομο μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των αντίστοιχων μαθημάτων να έχει αναπτύξει τις εξής δεξιότητες: 

  • Να κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων. 
  • Να θέτει κίνητρα για τον εαυτό του.
  • Να προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον.
  • Να ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο λειτουργικό. 
  • Να είναι αισιόδοξο.
  • Να είναι ικανό στην επικοινωνία.
  • Να δημιουργεί μακροχρόνιες διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.