Βιωματική Συμμετοχή στη Γνώση

Τα Οφέλη

Βιωματική Συμμετοχή στη Γνώση

Η Στέγη του Αριστοτέλη προτείνει και εφαρμόζει με επιτυχία νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε διαφοροποιημένες τεχνικές, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό και αποδοτικό επίπεδο μάθησης. Ανάμεσα σε αυτές τις προσεγγίσεις κυριαρχεί έντονα το στοιχείο της βιωματικής απόδοσης του διδασκόμενου αντικειμένου.

Έχει διαπιστωθεί ότι η βιωματική μάθηση είναι αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματική από την κλασσική εκμάθηση γνωστικής ύλης και δεξιοτήτων: το να δοκιμάζει ο μαθητευόμενος έμπρακτα το αντικείμενο και να βιώνει ο ίδιος/η ίδια το περιεχόμενό του έχει παραπάνω από θετικά αποτελέσματα. Ο ενεργός αυτός ρόλος δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την παραδοσιακή παράδοση του μαθήματος. Παρέχεται λοιπόν ένας διαφοροποιημένος σχεδιασμός και μια εναλλακτική εκτέλεση του διαδικτυακού μαθήματος.

Ο εκπαιδευτικός είναι καταρτισμένος με συγκεκριμένες δεξιότητες που τον βοηθούν να εφαρμόσει τις νέες τεχνικές με τη χρήση της τεχνολογίας, κάνοντας το μάθημα πιο ευχάριστο και πολύ πιο εποικοδομητικό. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στη Στέγη του Αριστοτέλη παρέχονται πλούσια παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ακόμη και στους ενήλικες. Όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, για να δοκιμάσουν την εμπειρία της βιωματικής μάθησης, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης σχετικά με το πώς είναι να μαθαίνουμε μέσα από εμπειρίες.

Για παράδειγμα, στο μάθημα της συγγραφικής παιδείας μικροί και μεγάλοι θα κληθούν να γράψουν το δικό τους βιβλίο/ παραμύθι και να περάσουν μέσα από το σύνολο των διεργασιών που απαιτούνται μέχρι την τελική επιμέλεια και την έκδοσή του.

Συμπερασματικά, στη Στέγη του Αριστοτέλη:

  • Ακολουθείται συνδυαστική μέθοδος διδασκαλίας, με παράδοση θεωρητικού υλικού και μελετών περιπτώσεων.
  • Οι μελέτες περιπτώσεων δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν συγκεκριμένα παραδείγματα από την πραγματική ζωή και να προσεγγίσουν την υπό μελέτη θεματολογία με ρεαλισμό και εμπειρική τεκμηρίωση.
  • Ο βιωματικός χαρακτήρας των μαθημάτων στηρίζει την καλλιέργεια και την ευρύτερη κατανόηση της ενσυναίσθησης.
  • Η διδασκαλία στη Στέγη του Αριστοτέλη, πέρα από τα καθαρά γνωστικά εφόδια που παρέχει, έχει ιδιαίτερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στοχεύει στη μετάδοση επιστημονικών γνώσεων μέσω της άμεσης προσέγγισης και της ενεργής αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μέσα από πρακτικές και εφαρμοσμένες δραστηριότητες.