Επίγνωση & Αυτοέλεγχος

Τα Οφέλη

Επίγνωση & Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος θεωρείται η ικανότητα που έχουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, ώστε να ενισχύουμε ή να διακόπτουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ουσιαστικά αυτοέλεγχος είναι η ικανότητά μας να ξεπερνάμε τις εσωτερικές αντιδράσεις μας και να μπορούμε να ελέγχουμε τις συμπεριφορές μας. Τα άτομα με υψηλό αυτοέλεγχο έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, όπως οι κοινωνικές σχέσεις και η γενικότερη διαχείριση της ζωής τους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με υψηλό αυτοέλεγχο, μεγαλώνοντας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Ο χαμηλός αυτοέλεγχος σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων. Τα άτομα με χαμηλό αυτοέλεγχο εμφανίζουν παρορμητική συμπεριφορά. Η Στέγη του Αριστοτέλη στοχεύει στην καλλιέργεια και τη βελτίωση του αυτοελέγχου. Όσοι παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Στέγης του Αριστοτέλη θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους καλύτερα, να ορίσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές στον εαυτό τους και να αναπτύξουν τακτικές εφαρμογής.

Η Στέγη του Αριστοτέλη ενισχύει την αυτορρύθμιση η οποία βασίζεται στην αυτοπαρατήρηση, την επίγνωση διαφόρων καταστάσεων, αλλά και στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος.