Ολοκλήρωση Προσωπικότητας

Τα Οφέλη

Ολοκλήρωση Προσωπικότητας

Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου συντίθεται από την ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών που δομούν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Μέλημα της Στέγης του Αριστοτέλη αποτελεί η ολοκλήρωση του ατόμου στους ακόλουθους τομείς: 

  • ψυχική και συναισθηματική πληρότητα
  • κριτική και πνευματική διαύγεια
  • επικοινωνιακή και κοινωνική ευχέρεια
  • τεχνολογική και τεχνοοικονομική εξοικείωση
  • επίτευξη προσωπικών στόχων


Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας εξαρτάται κυρίως από την παιδεία και την αγωγή του ατόμου, γι’ αυτό και η Στέγη του Αριστοτέλη πιστεύει ότι η πληρότητα που μπορεί να νιώθει κάποιος/α μπορεί να επέλθει μέσω της συνεχούς έκθεση του/της στο ερέθισμα της « γνώσης ». Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν αφήνουν ένα άτομο να νιώσει ολοκληρωμένο. Ωστόσο, η ανθρωπιστική παιδεία, η πνευματική καλλιέργεια, οι αξίες του « είναι » που προσφέρει με το πρόγραμμά της η Στέγη του Αριστοτέλη οδηγεί τα άτομα ένα βήμα πιο κοντά στην πληρότητα και την ολοκληρωμένη προσωπικότητα