Ισορροπημένη Εξέλιξη Νοημοσύνης

Τα Οφέλη

Ισορροπημένη Εξέλιξη Νοημοσύνης

Η Νοημοσύνη αποτελεί βασική λειτουργία της ζωής, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Γνωστική ισορροπία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μία ισορροπημένη, αρμονική σχέση ανάμεσα στις διεργασίες της σκέψης μας και στο περιβάλλον. Τέλος, η εξισορρόπηση αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επίτευξη της γνωστικής ισορροπίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει η ισορρόπηση της νοημοσύνης σε πρώτο στάδιο, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε δεύτερο στάδιο. Η ισορρόπηση του IQ με τη συναισθηματική νοημοσύνη EQ είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει μικρούς και μεγάλους να ξεχωρίζουν αισθητά από τον μέσο όρο. Ξεχωρίζουν επειδή μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τις ιδιαίτερες ικανότητές τους με λειτουργικό τρόπο. Μέσω των μαθημάτων της Στέγης του Αριστοτέλη, ένας μαθητής δουλεύει τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης και τα εξελίσσει.

Υπάρχουν περίπου εννέα είδη νοημοσύνης (βλέπε “Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑ GARDNER”), τα οποία καλλιεργούνται και εξισορροπούνται μέσω της συνεχούς εξάσκησης. Τα μαθήματα της Στέγης του Αριστοτέλη προσφέρουν σε παιδιά και μεγάλους το πλαίσιο των κατάλληλων ερεθισμάτων και ορίζουν όρια που καθοδηγούν και προσανατολίζουν σε λειτουργικές συμπεριφορές. Η ποικιλία των ερεθισμάτων που προσφέρονται, μέσα από τα διαδικτυακά μαθήματα, δίνουν την ευκαιρία σε όσους τα παρακολουθούν να αναπτύξουν τα διαφορετικά αυτά είδη νοημοσύνης και να τα εξελίξουν. Η έκθεση του νου σε ποικίλα ερεθίσματα βελτιώνει τη διανοητική ικανότητα του ατόμου και το βοηθά στη δόμηση μιας ολοκληρωμένης και πολύπλευρης προσωπικότητας.