Για ποιους λόγους να εμπιστευθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί φορείς τη Στέγη του Αριστοτέλη;

F.A.Q.

Για ποιους λόγους να εμπιστευθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί φορείς τη Στέγη του Αριστοτέλη;

  • Σκοπός της δόμησης του προγράμματος σπουδών της Στέγης του Αριστοτέλη αποτελεί η σφαιρική ανάπτυξη των διαφορετικών μορφών νοημοσύνης του ατόμου.
  • Στόχος είναι τα αντικείμενα διδασκαλίας να διδάσκονται και να υλοποιούνται από την αρχή μέχρι το τέλος - ideas to actions (π.χ. διδασκαλία τεχνικών συγγραφής, ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας, σύνθεση λόγου, εικονογράφηση, επιμέλεια και ολοκλήρωση συγγράμματος με στόχο την έκδοση, την παρουσίαση και την πώλησή του σε ένα πραγματικό έντυπο βιβλίο ή/και e-book). 
  • Γιατί μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, το άτομο αντιλαμβάνεται ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει με ωριμότητα τον δρόμο προς τη δική του ευτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. 
  • Η Στέγη του Αριστοτέλη προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στα παιδιά, όπως ψυχολογική και συναισθηματική ισορροπία, πνευματική ολοκλήρωση, βιωματική εξερεύνηση και καλλιέργεια κλίσεων & ταλέντων. 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ